Watch the exceptional presentations, plus the Q&A panel discussions, on demand from Symposium 2023!

Publications

Page: 2

title date Authors
Quartet DNA reference materials and datasets for comprehensively evaluating germline ... September 28, 2022 Luyao Ren, Xiaoke Duan, Lianghua Dong, Rui Zhang, Jingcheng Yang, Yuechen G
ao, Rongxue Peng, Wanwan Hou, Yaqing Liu, Jingjing Li, Ying Yu, Naixin Zhan
g, Jun Shang, Fan Liang, Depeng Wang, Hui Chen, Lele Sun, Lingtong Hao, The
Quartet Project Team, Andreas Scherer, Jessica Nordlund, Wenming Xiao, Jos
hua Xu, Weida Tong, Xin Hu, Peng Jia, Kai Ye, Jinming Li, Li Jin, Leming Sh
i, Huixiao Hong, Jing Wang, Shaohua Fan, Xiang Fang, Yuanting Zheng
The genomes of medicinal skullcaps reveal the polyphyletic origins of clerodane diterpene ... September 26, 2022 Haixiu Li, Song Wu, Ruoxi Lin, Yiren Xiao, Ana Luisa Malaco Morotti, Ya Wan
g, Tao Huang, Yong Zhao, Xun Zhou, Jun Yang, Qing Zhao, Angelos K. Kanellis
, Cathie Martin, Evangelos C. Tatsis
The origin of a new chromosome in ... September 22, 2022 Thomas D. Brekke, Alexander S. T. Papadopulos, Eva Julià, Oscar Fornas, Be
iyuan Fu, Fengtang Yang, Roberto de la Fuente, Jesus Page, Tobias Baril, Al
exander Hayward, John F. Mulley
Improved pea reference genome and pan-genome highlight genomic features and evolutionary ... September 22, 2022 Tao Yang, Rong Liu, Yingfeng Luo, Songnian Hu, Dong Wang, Chenyu Wang, Mani
sh K. Pandey, Song Ge, Quanle Xu, Nana Li, Guan Li, Yuning Huang, Rachit K.
Saxena, Yishan Ji, Mengwei Li, Xin Yan, Yuhua He, Yujiao Liu, Xuejun Wang,
Chao Xiang, Rajeev K. Varshney, Hanfeng Ding, Shenghan Gao, Xuxiao Zong
Identification of a familial complex chromosomal rearrangement by optical genome ... September 21, 2022 Yang Yang, Wang Hao
Copy number analysis in cancer diagnostic ... September 20, 2022 Tara Spence, Adrian M Dubuc
Annelid functional genomics reveal the origins of bilaterian life ... September 19, 2022 Yan Liang, Francisco M. Martín-Zamora, Kero Guynes, Allan M. Carrillo-Balt
odano, Yongkai Tan, Giacomo Moggioli, Océane Seudre, Martin Tran, Kate Mor
timer, Nicholas M. Luscombe, Andreas Hejnol, Ferdinand Marlétaz, José M.
Martín-Durán
High-quality Chromosome-scale Genomes Facilitate Effective Identification of Large ... September 19, 2022 Joung-Ho Lee, Jelli Venkatesh, Jinkwan Jo, Siyoung Jang, Geon Woo Kim, Jung
-Min Kim, Koeun Han, Nayoung Ro, Hea-Young Lee, Jin-Kyung Kwon, Yong-Min Ki
m, Tae-Ho Lee, Doil Choi, Allen Van Deynze, Theresa Hill, Nir Kfir, Aviad F
reiman, Nelson H Davila Olivas, Yonatan Elkind, Ilan Paran, Byoung-Cheorl K
ang
A Novel Non-Allelic Homologous Recombination Event in a Parent with an 11;22 Reciprocal ... September 17, 2022 Steven Pastor, Oanh Tran, Daniel E. McGinn, T. Blaine Crowley, Elaine H. Za
ckai, Donna M. McDonald-McGinn, Beverly S. Emanuel
“Omics” data unveil early molecular response underlying limb regeneration in the ... September 16, 2022 Jun Wang, Xiaowen Chen, Xin Hou, Jingan Wang, Wucheng Yue, Shu Huang, Gangc
hun Xu, Jizhou Yan, Guoqing Lu, Michael Hofreiter, Chenhong Li, Chenghui Wa
ng

Stay up-to-date on cutting-edge genetic analysis. Subscribe to our newsletter.

Sign Up!